Image Alt

Automotive

Automotive

Uczestniczymy we wprowadzaniu w systemach produkcyjnych nowych metod znakowania i śledzenia komponentów w motoryzacji, otwierających drogę do sprawnego zarządzania strumieniem produktów w oparciu o rejestrację i analizę

danych na różnych etapach łańcucha wartości. Dążymy do zautomatyzowania procesu identyfikacji, upowszechnienia wykorzystania globalnych standardów GS1 do zarządzania procesami produkcji komponentów w motoryzacji i ogólnego usprawnienia procesów technologicznych.

Działania

● Nadzór nad realizacją procedur na deklarowanym stanowisku produkcyjnym
● Rejestracja procesów na stanowiskach produkcyjnych
● Kontrola realizacji operacji według założeń procesu
● Stanowiska kontroli właściwego oznaczenia detali
● Identyfikacja podzespołów w procesie produkcyjnym
● Wspomaganie procesów zarządzania jakością