Image Alt

Sektor publiczny

Sektor publiczny

Nasza oferta to w pełni profesjonalne doradztwo oraz dobór rozwiązania w zakresie identyfikacji pacjentów, materiału laboratoryjnego. Dostarczamy również dedykowane systemy wspomagające logistykę i dostawy dla służb mundurowych. W portfolio naszych rozwiązań znajduje się również dedykowane oprogramowanie wspomagające gospodarkę odpadami i PSZOK.

Działania:

● Wspomaganie logistyki
● Inwentaryzacja środków trwałych
● Etykiety logistyczne spełniające odpowiednie normy i wymagania
● Dobór rozwiązań technologicznych dla wojska
● Efektywne gospodarowanie odpadami