Image Alt

Magazynowanie i logistyka

Magazynowanie i logistyka

W swojej ofercie mamy grupę programów wspierających procesy magazynowe i inwentaryzacyjne. Wykonujemy również elementy wspomagające te procesy, uszczegóławiając zakres informacyjny realizowany w obszarach magazynów, dając tym samym pełniejszy obraz realizowanych operacji dla niższego szczebla zarządzającego i pełny wgląd do odbywających się procesów. Mamy możliwości budowania dodatkowych modułów oprogramowania dla magazynów, w zależności od potrzeb naszych Klientów, elastycznie poszerzając funkcjonalność programu działającego po stronie klienta. W swoich projektach uwzględniamy wykorzystanie standardów globalnych (GS1, EPC). Dział Badań i Rozwoju może zaprojektować również rozwiązanie „szyte na miarę”, gdzie bardzo istotna jest faza projektowania i koncepcja systemu. Dobieramy odpowiedni autorski program magazynowy, który jest tworzony zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klienta.

Działania

● Monitorowanie procesu realizacji załadunków
● Automatyzacja procesu przepływu materiałów z wykorzystaniem technologii RFID
● Wizualizacja przepływu materiałów
● Sterowanie procesem kompletacji
● Automatyzacja procesu zamówień w oparciu o regały wagowe